October 17, 2006

parlament.hu
  Jegyzőkönyv*
Dr. Simicskó István
 
 

az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának
2006. október 17-én, kedden, 10 óra 09 perckor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

A bizottság titkársága részéről *

Meghívottak részéről *

A legfőbb ügyész helyettesének 5417/2006/11. számú iratbetekintési kérelme *

Dr. Dávid Tamás kiegészítése *

Kérdések, válaszok *

Határozathozatal *


--------------------------------------------------------------------------------

Napirendi javaslat

A legfőbb ügyész helyettesének 5417/2006/11. számú iratbetekintési kérelme
Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Simicskó István (Fidesz), a bizottság elnöke

Tóth Károly (MSZP)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Dr. Vadai Ágnes (MSZP)
Demeter Ervin (Fidesz)
Gulyás József (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Juhász Ferenc (MSZP) dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)
Mécs Imre (MSZP) Tóth Károlynak (MSZP)
Dr. Kövér László (Fidesz) Demeter Ervinnek (Fidesz)
Dr. Boross Péter (MDF) dr. Simicskó Istvánnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Földváry Gábor, a bizottság titkára
Matern Richárdné, a bizottság munkatársa

Meghívottak részéről

Dr. Dávid Tamás ügyész (Legfőbb Ügyészség)
Dr. Fekete István ügyész (Legfőbb Ügyészség)


--------------------------------------------------------------------------------

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc.)

A legfőbb ügyész helyettesének 5417/2006/11. számú iratbetekintési kérelme

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Rátérünk a 2. napirendi pont megtárgyalására, amely a legfőbb ügyész helyettesének 5417/2006/11. számú iratbetekintési kérelme. A nyílt előterjesztést a bizottság tagjai megkapták, mindenki betekintést nyerhetett ennek tartalmába.

Az előterjesztők nevében jelen van dr. Dávid Tamás legfőbb ügyészségi ügyész és dr. Fekete István legfőbb ügyészségi ügyész. Köszöntöm önöket. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e szóban indokolni az írásban megküldött anyagot. (Jelzésre:) Öné a szó.

Dr. Fekete István kiegészítése

DR. FEKETE ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden a kérésünket azzal szeretném indokolni, hogy a Simon Wiesenthal Központ kereste meg a Legfőbb Ügyészséget, és ügyészi intézkedést kért. Beadványa szerint Képíró Sándor személyében egy háborús bűnös nyomára akadtak, aki jelenleg Budapesten él. Képíró Sándor 1942-ben részese volt az újvidéki atrocitásoknak, azért a VKF hadbírósága tíz év szabadságvesztésre ítélte. A Wiesenthal Központ elsődleges kérése az volt, hogy ezt a büntetést hajtsák rajta végre. Erre nincs lehetőség. Ugyanakkor az eddigi kutatásaink során megállapítottuk, hogy ő szerepel a háborús bűnösök listáján, egy magyar listán 1945 novemberétől és 1947-től Jugoszláviában is. (Dr. Molnár Zsolt megérkezik az ülésre.) A lista miatt nekünk mindenképpen foglalkozni kell az ő ügyével, és ahhoz, hogy a megfelelő ügyészi intézkedést megtehessük, szükség van arra, hogy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában bizonyos iratokba betekinthessünk. Ismereteink szerint a szovjet hadifogságból visszatértek vallomásai azok, amelyekre nekünk szükségünk lehet, amelyek az ő 1942-es tevékenységét jelzik, illetőleg 1967-ben a Belügyminisztérium készített egy összesítést az újvidéki eseményekben részes személyek ellen lefolytatott eljárásról - ez 310-320 embert jelent.

Tekintettel arra, hogy a Wiesenthal Központ állítása szerint a népbíróság őt Magyarországon távollétében elítélte, ezért mindenképpen tisztáznunk kell, hogy ilyen elítélésre sor került-e. Ha nem, akkor viszont büntetőeljárást kell ellene lefolytatni. Ehhez viszont ezeknek az iratoknak az ismerete szükséges. Ezért kérem, hogy a tisztelt bizottság az előterjesztésnek megfelelően ezt a felhatalmazást részemre adja meg, és ebben a körben szeretnénk az iratokba betekinteni.

Köszönöm szépen.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz. (Nem érkezik jelzés.) Úgy tűnik, hogy nincsen.

Nekem egyetlen egy kérdésem lenne: hogyan lehet az, hogy valaki háborús bűnös, rajta van mindenféle listákon, és '42-ben elkövetett cselekményre vonatkozóan - itt már Rákos-rendszertől kezdve mindent megéltünk - ez a problémakör soha nem merült fel ez idáig. Több mint hatvan éve történtek ezek a dolgok, hogy lehet az, hogy ilyen sokáig ez fel sem tűnt senkinek, és hogy most, hatvan év elteltével jut eszébe a Simon Wiesenthal Központnak ez az egész ügy?

DR. FEKETE ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Ismereteink szerint 1945-ben Képíró Sándor elhagyta az országot, négy évig Ausztriában, majd hatvan éven keresztül Argentínában élt, 1996-ban települt haza. Ahogy említettem, a Belügyminisztérium szerint, akik az újvidéki eseményekben részt vettek - honvédek, csendőrök -, azok ellen kivétel nélkül büntetőeljárást folytattak, háborús bűntett miatt őket elítélték. Aki ebből kimaradt, mint például Képíró Sándor, az, úgy tűnik, évtizedekig nem került az igazságszolgáltatás látókörébe. Most a Wiesenthal Központ derítette őt fel.

A megfelelő jogi megoldást meg kell találni, mert a '43-as ítélet nem hajtható rajta végre, a büntethetősége elévült. Abban az esetben, ha népbíróság elítélte, akkor perújítási eljárást kell lefolytatni, ha pedig senki nem ítélte el, akkor egy új büntetőeljárást kell indítani ellene. Kilencvenkét éves.

ELNÖK: Van kérdés? (Jelzésre:) Demeter képviselő úr, öné a szó.

DEMETER ERVIN (Fidesz): Ha jól értem, az nem kérdés, hogy egy háborús bűnösről van szó, csupán az a kérdés, hogy az igazságszolgáltatás előtt állt-e már vagy sem, magyarul elítélték vagy sem, hiszen ezen függ az önök eljárása. Ha ezért már elítélték, akkor értelemszerűen nem, és ha nem ítélték el, akkor pedig most el kell indítani az eljárást. Jól értettem ezt?

DR. FEKETE ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Igen, mert dokumentumok nem állnak rendelkezésre, és abban az esetben, ha elítélték, akkor teljesen más jogi lépést kell tennünk. Viszont, ha nem ítélték el, akkor tekintettel arra, hogy ezek nemzetközileg is megalapozott listák - a magyar lista alapját a szövetséges ellenőrző bizottság listája képezi, amelyen szintén szerepel, de ő szerepel a jugoszlávok háborús bűnösöket felsoroló listáján is -, mindenképpen eljárást kell ellene indítani. De előtte tisztáznunk kell, hogy nem folyt ellene eljárás.

ELNÖK: Ha jól értem, akkor feltételezett háborús bűncselekményekről van szó a délvidéki bevonulás kapcsán, tehát nem zsidó magyar állampolgárok ellen elkövetett bűncselekményekről van szó, hanem a délvidéki lakossággal, gondolom, szerb lakossággal szemben elkövetett cselekményekről van szó. A kérdés arra vonatkozik, hogy jugoszláv részről is ennyire készségesek-e. Tehát amikor mondjuk 40 ezer magyart irtottak ott ki, gondolom, ilyen típusú viszontlépésekre sor került.

DR. FEKETE ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): Maga a cselekmény, amellyel őt annak idején a VKF hadbírósága elé állították, az valóban az volt, hogy az újvidéki vérengzések, atrocitások során - különféle néven szerepel ez a szakirodalomban - közel 3300 embert gyilkoltak meg, ezek között szerbek, magyarul tudó szerbek, zsidók voltak, száznegyvenegynéhány gyermekkorú és olyan háromszáz nő. Ez kifejezetten egy megtorlás volt, arra föl, hogy amikor visszacsatolták ezt a területet, akkor a jugoszláv partizánok fegyveres harccal akarták ezt felszabadítani - a VKF hadbírósága is ezeknek a személyeknek az ügyében ítélkezett. Tehát amikor tudomást szereztek arról, hogy '42 januárjában nagyarányú fegyveres ellenállás várható, ezt megelőzendő vonultak le Makóról, Tolnából csendőrök és honvédségi alakultok, és erre a cselekményre sajnálatos módon sor került. És valóban, 1945-öt követően a jugoszlávok ezt megtorolták. (Gulyás József megérkezik az ülésre.) Egyrészt úgy, hogy az ottani magyar lakossággal szembeni hasonló cselekményeket követtek el, másrészt felelősségre vonták ezeket a katonatiszteket és csendőrtiszteket ott, Jugoszláviában, jugoszláv hadbíróság előtt, Feketehalmy-Czeydnert, Zöldi Mártont, Grassyt, akiket ott halálra ítéltek, és végre is hajtották rajtuk. Pi. 1011-20c (Fekete István)Sőt, a vezérkari főnököt, Szombathelyi Ferencet is ott ítélték halálra. Ennyit tudunk erről az eseménysorozatról.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)

Határozathozatal

Akkor föltenném szavazásra a kérdést, mégpedig hogy a bizottság tagjai támogatják-e a legfőbb ügyész helyettesének a beadványát, amely betekintési kérelemre vonatkozik, hogy a Simon Wiesenthal Központ megkeresésére dr. Képíró Sándor feltételezett háborús bűncselekménye ügyében elvégezzék a Történeti Levéltárban a vizsgálatot és a nyomozást. Aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Úgy látom, egyhangú - ellenpróbát nem is tartunk. A bizottság megadta ezt az engedélyt, jó munkát kívánunk!

Azt kérdezném meg önöktől, hogy mivel az előterjesztés maga, ami megérkezett hozzánk, nem volt minősítve, most kívánják-e ezt minősíteni, vagy nem tartják ezt szükségesnek.

DR. FEKETE ISTVÁN (Legfőbb Ügyészség): A jelenlegi állás szerint nem tartjuk szükségesnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok! Viszontlátásra! (A meghívottak távoznak az ülésteremből. - Rövid szünet.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc.
A bizottság a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.)


Dr. Simicskó István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Podmaniczki Ildikó

parlament.hu